ข่าวประชาสัมพันธ์

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 *

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 **นักศึกษาที่มารายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัวที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว เวลา 13.00 น.

>>https://docs.google.com/document/d/1tKdLAwCQeh2m7lYgMzJ3iaIv6WB3eJR4QImd7y_suzE/edit?usp=sharing

แชร์ข่าวนี้