ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนึก สร้างความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

แชร์ข่าวนี้