วันที่27 กันยายน 2560 ด้วยสายใย รักผูกพัน คณะวิทยาศาสตร์