ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏบุรีรัมย์

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา e-sport ของมหาวิทยาลัย เข้าแข่งกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 บ้านเชียงเกมส์

แชร์ข่าวนี้