ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

Read More

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่

Read More

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอผลงาน “กุ้งจ่อมผง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018

Read More

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

Read More