ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนร่วมเข้าสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่๓/๒๕๖๑

Read More
Pajchim-2561

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Read More
kongkathier

การจัดทำเครื่องหมายนักศึกษา เสื้อรุ่น แหวนรุ่น

Read More
songkran-and-elderly-people

วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Read More