ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2562

Read More
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

Read More

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

Read More
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

Read More
โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 2 เมษายน 2562

Read More
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4

Read More
การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ พนมรุ้งเกมส์ 41

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ พนมรุ้งเกมส์ 41

Read More

เว็บไซต์จัดหางาน

[ult_buttons btn_title=” Smart Jop กรมการจัดหางาน” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#0066bf” icon=”none” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBฺKK” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.jobbkk.com%2Fhome||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#0b00ef” icon=”Defaults-book” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBTHAI” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#00f4b3″ icon=”Defaults-bookmark” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”JOBTHAIWEB” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.jobthaiweb.com%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#d13000″ icon=”Defaults-tag” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

ศิษย์เก่า