ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน 12-13 มิถุนายน 2562

Read More
การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์, ประชุมสมัยสามัญ, ครั้งที่ 3/2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Read More

เว็บไซต์จัดหางาน

[ult_buttons btn_title=” Smart Jop กรมการจัดหางาน” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#0066bf” icon=”none” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBฺKK” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.jobbkk.com%2Fhome||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#0b00ef” icon=”Defaults-book” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBTHAI” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#00f4b3″ icon=”Defaults-bookmark” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”JOBTHAIWEB” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.jobthaiweb.com%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#d13000″ icon=”Defaults-tag” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

ศิษย์เก่า