ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

Read More
โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 ธันวาคม 2561

โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Read More
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับธีมมิสยูนิเวิร์ส

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ กับธีมมิสยูนิเวิร์ส

Read More
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จัดนิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาชันปีที่ 4

Read More
สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Read More
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย

Read More
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

Read More

เว็บไซต์จัดหางาน

[ult_buttons btn_title=” Smart Jop กรมการจัดหางาน” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#0066bf” icon=”none” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBฺKK” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.jobbkk.com%2Fhome||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#0b00ef” icon=”Defaults-book” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”๋JOBTHAI” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsmartjob.doe.go.th%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#00f4b3″ icon=”Defaults-bookmark” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][ult_buttons btn_title=”JOBTHAIWEB” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.jobthaiweb.com%2F||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”50″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#d13000″ icon=”Defaults-tag” icon_size=”15″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

ศิษย์เก่า