ข่าวประชาสัมพันธ์

นย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๒๘ หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
จำนวน ๒๘ หลักสูตร

ด้วยศูนย์พัฒนาหลักสูตรทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักศุตรต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ตามตางฝึกอบรมที่ส่งมาด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

แชร์ข่าวนี้