ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องอธิการบดีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขอพร ปีใหม่จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

  

แชร์ข่าวนี้