ข่าวประชาสัมพันธ์

TEST_MATH2560

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560
หมดเขตสมัครภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.math.bru.ac.th

สอบแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

http://math.bru.ac.th/สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์/

แชร์ข่าวนี้