สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำคณะ


                         สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์โดยสัญลักษณ์นี้ได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดอกพุดน้ำบุษย์ (Gardenia carinata Wallich ) : เป็นไม้ดอกตระกูลดอกพุด มีกลิ่นหอม ลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ ๒-๓ เมตร ดอกมีสีเหลือง เป็นกลีบเล็กๆ ๗-๘ กลีบ ล้อมรอบเกสรกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว แรกบานจะเป็นสีออกขาวนวล และจะสีเหลืองเข้มขึ้น ดอกบานนาน ๗ วันออกดอกตลอดทั้งปี กลิ่นหอมตลอดวัน

Gardenia carinata Wallich_2018

ความหมาย :
สีเหลืองทองของดอก : เป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์มีความหมายถึงความมี คุณค่าและความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย
กลีบดอกเล็กๆ ที่รวมกันเป็นหนึ่งกานดอก หมายถึง : การรวมใจเป็นหนึ่ง สื่อถึงความรัก สามัคคีของบุคลากรและหน่วยงานภายในคณะ
กลิ่นหอมของดอก : ความมีชื่อเสียงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้แพร่กระจายออกไปก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างกว้างขวาง