ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้