ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปีที่ 1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 12406 อาคาร 12

แชร์ข่าวนี้