ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย และ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้โอกาส คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ

แชร์ข่าวนี้