ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใกล้เข้ามาแล้วจ้า🎉🎉🎉
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ💓💓💓
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้