ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

BRU2019 | #BRUopenHOUSE2020 : #DAY1 EP. 4
#โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 | #ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563

แชร์ข่าวนี้