ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และอาจารย์สมพร กระออมแก้ว เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ  ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

แชร์ข่าวนี้