ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมสอบแข่งขันการแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เข้าร่วมสอบแข่งขัน2560-เคมี
เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบสาระฟิสิกส์2560
เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบสาระชีววิทยา2560
เข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์2560

แชร์ข่าวนี้