ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องบินพลังยาง

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 15 ชั้น 15

แชร์ข่าวนี้