แข่งขันเครื่องบินพลังยาง "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560"