ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม ณ โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยคณาจารย์และนักศึกษานำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้