แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ