ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยคณาจารย์และนักศึกษานำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศ ได้เข้ามารับรู้ แนวทาง การเรียนต่อหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร จบแล้วทำงานอะไร นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

แชร์ข่าวนี้