ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่อง โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่อง โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่อง โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

แชร์ข่าวนี้