ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แชร์ข่าวนี้