ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของแหล่งเงินทุนในปีงบประมาณ 2562)

แชร์ข่าวนี้