ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับครูเพื่อให้ครูได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง และพัฒนานักเรียนต่อไป

แชร์ข่าวนี้