ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง เคมีย่อส่วน

คณะวิทยาศาสสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง พร้อมกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่อง เคมีย่อส่วน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และในหัวข้อเรื่อง การสกัด DNA ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูเป็นจำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้