ข่าวประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร

เรียนเชิญบุคลากร และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เรียนเชิญบุคลากร และนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร

 

 

 

แชร์ข่าวนี้