ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมงาน “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานพิธี โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่บริเวณลานหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้