ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน  ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็น “พระบิดา” และ “ครู” ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้