ข่าวประชาสัมพันธ์

Poster_ACM-ICPC_2017

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเชียประจำปี 2560

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC
ระดับเอเชียประจำปี 2560

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย  ประจำปี 2560  (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Programming Contest) ขึ้น  ซึ่ง ACM-ICPC  เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  โดยการจัดการแข่งขันนี้จะมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ coach จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศและภูมิภาคเอเซีย  โดยจะเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 70 ทีม (ทีมจากไทย 50 ทีม  และทีมจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย 20 ทีม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 พฤศจิกายน 2560  อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ :  http://ict.mahidol.ac.th/acmicpc2017

แชร์ข่าวนี้