สมัครเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

tcas_round2-2018

|หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.4ปี)|

สมัครเรียนตามลิงค์  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดูข้อมูลหลักสูตร