ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “กิจกรรมการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล”
ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

แชร์ข่าวนี้