ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน”
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้