ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง”
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้