ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 25 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้