ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15 ธันวาคม 2561

กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหัวข้อ “กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ”
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://food.bru.ac.th/news_pr/

แชร์ข่าวนี้