ข่าวประชาสัมพันธ์

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก พร้อมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ในวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้เสร็จสิ้นการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน
ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมกันนั้น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง
คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์
อาจารย์ มณีนุช ให้ศิริกุล
อาจารย์ ดร.ศรันย์ จำรัสธนสาร
อาจารย์ สุภาพร บุญมี
คุณธนาภรณ์ แสงน้ำ

จึงได้ร่วมกันจัดประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้จัดขึ้นนั้น
ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมการจัดการ และเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล
  • กิจกรรมการทำปุ๋ยจากธนาคารใบไม้ของชุมชน
  • กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเกร็ดปลา เศษผ้า และของเหลือใช้ในชุมชน (การย้อมผ้า)
  • กิจกรรมการทำยาหม่อง ลูกประคบ และยาเหลือง
  • กิจกรรมการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพ และโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
  • กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และการควบคุมระบบการปลูกแบบ Smart Farm
  • กิจกรรมการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้