ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ พนมรุ้งเกมส์ 41

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ พนมรุ้งเกมส์ 41

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานการประชุม

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ห้องประชุมดาวเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้