ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนของชุมชนบ้านเย้ยสะแก

ประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนของชุมชนบ้านเย้ยสะแก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ของชุมชนบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้