ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาชีววิทยา จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าจำนวน 7 ท่าน (นายณัฐพงษ์ สวัสดี นายณัฐพงศ์ เปไธสง นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ นางสาวสง่า แก้วปุ่ม นางสาวพิมพนิต สีเสือ นางสาวจันทร์ทิวา ฉกรรจ์ศิลป์ และนางสาวสุชานาถ สำรวมจิตร) เป็นวิทยากรในการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ และแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้