ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล 20 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล 20 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล 20 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการทำบุญสาขาวิชาชีววิทยา ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล
ซึ่งภายในงานมีการบายศรีสู่ขวัญรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
นอกจากนี้มีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
และภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้