ข่าวประชาสัมพันธ์

Bio Gas

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ (Bio Gas) ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ (Bio Gas) ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

                              Bio Gas

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ (Bio Gas) ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560โดยจะเริ่มดำเนินงานจัดส่งขยะอินทรีย์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดำเนินการกำจัดผ่านระบบผลิตแก๊สชีวภาพ (Bio Gas) ต่อไป

                                Bio Gas

แชร์ข่าวนี้