ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานสืบสานวัฒนธรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย "ค่ำคืนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา18.00น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์