ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 757 views

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดาวเรือง (๑๒๑๐๔) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร ๑๒ ชั้น ๑)
ภาพกิจกรรม ::
[IMG-Gal id=12273]

 
 
 

แชร์ข่าวนี้