ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงหวิทยา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสิงหวิทยาคม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม   

แชร์ข่าวนี้