ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564

*เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเป็น On Site ชั้น 6 อาคารเอนกคุณากร (BRU Complex)*

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้งาน มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 BRICC IV (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival) ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

anchor

ผลการสมัคร

สมัคร และรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม : ดร.ทิพวัลย์  แสนคำ
โทรศัพท์ : 08-1879-9128, 0-4461-1221 ต่อ 6002
อีเมล : Thippawan.sk@bru.ac.th

แชร์ข่าวนี้