ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว
“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2” The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival) โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชน ผู้บริหารและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

 

แชร์ข่าวนี้