ข่าวประชาสัมพันธ์

Raspberry pi

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทอนิกส์ด้วย Raspberry pi ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (BRICC II) ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://cs.bru.ac.th/sumo/

 

 

แชร์ข่าวนี้