ข่าวงานวิชาการ

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทไธสง

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทไธสง 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชี้แจงภาระงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชี้แจงภาระงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก, พื้นที่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช และพื้นที่ตำบลทุ่งวัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 13 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเกมส์ SUDOKU การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว ค่ายอบรมการทำผ้าบาติและผ้ามัดย้อม ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ค่ายเคมีในชีวิตประจำวัน ค่ายไบโอคิดส์ ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563  

ภาพบรรยากาศกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 12 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ประเภททีม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563  

โครงการประกวดดาว เดือน Missladysci คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลชนะเลิศการแสดงยอดเยี่ยม..สาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
-รางวัลขวัญใจช่างภาพ
ดาว สาขาเทคโลโลยีสารสนเทศ นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสวัสดิ์
เดือนสาขาชีววิทยา
นายปรัชญา จันทร์ดอน

Miss สาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
นายอนุพงค์ เงางาม

—–
รางวัลขวัญใจการประกวด
ดาว สาขาชีววิทยา
น.ส.ศุภนิดา ศูนย์ตรง
เดือน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพีระพล ซึ้งพุทธชาติ
Miss สาขาคณิตศาสตร์
นายเกียรติศักดิ์ เกษทองมา

——
รางวัลขวัญใจคณะวิทยาศาสตร์
ดาว สาขาสถิติประยุกต์
น.ส.บุษกร เจียมรัมย์
เดือน สาขาชีวะ
นายปรัชญา จันทร์ดอน
Miss สาขาชีวะ
นายณัฐกานต์ กิรัมย์

—–
รางวัล best popular vote
ดาว สาขาสาธารณสุขศาสตร์
น.ส.สุวรรณี มีสังเกต
เดือน สาขาชีววิทยา
นายปรัชญา จันทร์ดอน
Miss สาขาสาธารณสุขศาสตร์
นายอิทธิพล ฉ่ำโสฬส

—–
รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม
ดาว สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
น.ส.พรรวษา รักยา
เดือน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายพิชัยภูษิต เสนาวิเศษ
Miss สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายณัฐวุฒิ โคมารัมย์

—-
ชนะเลิศ Miss lady science
สาขาชีววิทยา
นายณัฐกานต์ กิรัมย์


—-
ชนะเลิศ ดาว
สาขาเทคโลโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสวัสดิ์

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10 งานผ้าไหมแฟชั่นระดับโลก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
สำหรับสาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ ได้รับผิดชอบในการออกแบบและตัดเย็บให้กับสถานทูต ประเทศ Albania และประเทศ Algeria จำนวน 2 ชุด ซึ่งออกแบบโดย
1. นายกิตตินันท์ ปาประโคน (ผู้ออกแบบ)
2. นายจตุพงษ์ พิเศษ
3. นายถวัลย์ศักดิ์ นัคราภิบาล
4. น.ส.อาทิตยา รุ่งโรจน์
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
1. อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์
2. อาจารย์ผจงจิต เหมพนม
3. อาจารย์อุกฤษ นาจำปา
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

*ให้ครูนำบัตรประจำตัวข้าราชการและนักเรียนทุกคนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

*ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรุณาติดต่อ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อยืนยันทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : sciencebru@hotmail.com หรือ 085-104-7767

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย และ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้โอกาส คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ