งานกิจการนักศึกษา

ragaphuk

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ (เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
(เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

รายละเอียดแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ตามเอกสารแนบ 
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

2. ที่นั่งบัณฑิต รถรับส่งงานรับปริญญา 17-19 มีนาคม 2561 (รับรอบที่ 2)


google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาสาสมัครคาราวานวิทยาศาสตร์ 11/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 20-24/11/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 11/10/2560 เวลา 18.00 น.,ประกาศรายชื่อ 18.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เป็นอาสาสมัคร คาราวานวิทยาศาสตร์
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 6ชม./วัน
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : รอแจ้ง
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/n1axyvCDtWyWmtAC3
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1clayEGMsG3qYhA4bt_4yQFw4FtbtPB1oslMsFJ8w5Ik/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาดบริเวณลานมะม่วง 8/11/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 8/11/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 8/10/2560 เวลา 12.00 น.,ประกาศรายชื่อ 12.30 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดบริเวณลานมะม่วง
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ลานมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 8/10/2560 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/6KTpC7AfhtBzOtWk1
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QsCkVw_sB0wsbzE1YRemLTl57TreeGHPeyMWocB74JA/edit?usp=sharing

google_forms

จิตอาสาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 26/10/2560

จิตอาสาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 26/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 26/10/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 19/10/2560 เวลา 16.00 น.,ประกาศรายชื่อ 16.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ศาลากลางเก่าจังหวัดบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : – ชั่วโมง (พิจารณาโดยอาจารย์นพพล)
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 20/10/2560 เวลา 14.30 น. พบอาจารย์นพพล เชาวนกุล ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
»รับสมัครจำนวน : 6 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >>https://goo.gl/forms/OHRFQdpEEeaQlZ5J2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXrxC7HCRq6PjrKHO29RohXJRbePlPKikRqoHUSkssQ/edit?usp=sharing

google_forms

จิตอาสาโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 13/10/2560

จิตอาสาโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 13/10/2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 12/10/2560 เวลา 18.00 น.,ประกาศรายชื่อ 18.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จเพราะปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : วัดกลางพระอารามหลวง 
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 13/10/2560 เวลา 15.30 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 200 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/eR8gMkYAVFV8Z6A73
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riQT7JdvhCH-tmFmnM7HhvKEOvmcFsA-0tPOxVwdpo8/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 2/10/2560

ประกาศรายชื่อจิตอาสาปลูกดาวเรือง ประจำวันที่ 2/10/2560 **นักศึกษาที่มีรายชื่อทำจิตอาสาให้มารวมตัวที่อาคาร 12 เวลา 16.00 น. ดูรายชื่อ>>https://docs.google.com/document/d/1K7sLX4M-mvqZhB7GpSv-93K1iQDlqFD8NSAvrowunBQ/edit?usp=sharing

 

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณประตู 3 2/10/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 2/10/2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (ปิดรับสมัครวันที่ 1/10/2560 เวลา 20.00 น.,ประกาศรายชื่อ 20.30 น.)
»รายละเอียดงาน : ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณประตู 3
»ผู้ควบคุม : คณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 2/10/2560 เวลา 16.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 20 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/9nR7L7KbLIPm0gb12
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ssbcXuOU63juColKhltfmBC-xt1P06Ty9UPol-pemYg/edit?usp=sharing

 

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ช่วยงานวัน OPEN_HOUSE 12-15/9/2560

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 12-15/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 9/9/2560 เวลา 16.00 น.,ประกาศรายชื่อ 16.30 น.)
»รายละเอียดงาน : เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนตามกลุ่มของคณะ (พาทานข้าว และเข้าฐานนิทรรศการแต่ละคณะ)
»อาจารย์ผู้ควบคุม : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ,โดมลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/วัน (จัดเป็นเวรรับผิดชอบ วันละ 15 คน ,หรือถ้าคนไหนเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน ให้ 12 ชั่วโมง ,มีใบขอเวลาเรียนให้)
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 10/9/2560 เวลา 13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 60 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/SARzSlYrGE3sCZcU2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKoQdHTZpYXZBYLO-skH8xnfN-iRqrH3_Ka1XpcCWo/edit?usp=sharing

PDF

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1
❖ไม่ต้องเอารูปไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะถ่ายรูปทำบัตรให้และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
❖เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องอย่างชัดเจน
❖หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1
►กำหนดการ◄
วันที่ 4 กันยายน (08.30 – 20.00 น.)
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 1)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
วันที่ 6 กันยายน (08.30 – 20.00 น.)
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

รายละเอียดตามลิงค์ >>

https://drive.google.com/file/d/0B5UD_9IiCPRIclZrQl9HVG8zSEk/view